OGŁOSZENIA


SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Rzemieślnik-Bis” przystępuje do podpisywania aktów notarialnych na lokale przy ul. Gęsiej.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego jest brak zadłużenia z tytułu wkładu budowlanego, opłat członkowskich oraz eksploatacyjnych. 
 2. Uzyskanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. Wniosek do Banku Spółdzielczego w Cycowie kieruje Spółdzielnia po zaksięgowaniu pełnej wpłaty z tytułu rozliczenia końcowego inwestycji. 
 3. Rezerwacja terminów odbywa się przez biuro Spółdzielni. 
 4. W terminie ok 4 dni przed umówionym terminem prosimy o dostarczenie do Kancelarii Notarialnej następujących dokumentów:a) Dowody osobiste stron umowy.

  W przypadku małżeństw – jeśli pomiędzy małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej, wówczas do aktu podchodzą dwie osoby nawet jeśli tylko jeden z małżonków jest stroną umowy o budowę lokalu.

  W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę (w formie aktu notarialnego) ustanawiającą rozdzielność.

  b) Umowę o budowę lokalu wraz z aneksami.

  c) Osoby, które zaciągnęły kredyt na zakup lokalu powinny dostarczyć dodatkowo:

 • umowę kredytową,
 • oświadczenie do ustanowienia hipoteki wydane przez bank kredytujący (w przypadku kredytu udzielonego przez Bank PKO BP SA -oświadczenie – poparcie wniosku o wpis hipoteki).